پالتهای دیواره دار

اگر محصولی که نیاز به نگهداری دارد شکستنی و غیر مقاوم است پالت دیوارهدار به عنوان وسیله جابجایی و نگهداری پیشنهاد میشود. این پالتها ضمن ایجاد بار واحد، بر روی هم چیده میشوند. بدنه از جنس توری، ورق یا پوشش نردهای است و قابلیت جدا شدن دارد. پالتهای دیوارهدار در ابعاد، ظرفیتها و انواع درب دار و بدون درب تولید میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code