تجهیرات انبار

باکس و پالت فلزی

    قفسه بندی انبار
    پالت، وسیله ایست برای ذخیره سازی مواد و کالایی که توسط لیفتراک جابجا میشود.

    قابلیت ها

    پالتها که امروزه یکی از پرکاربردترین وسایل مورد نیاز در انبارها محسوب میشوند قابلیتهای فراوانی نیز دارند. به طور مثال، در نوع پالتهای دیوارهدار، پلت مذکور قابلیت چیدن روی هم را داردکه این امر باعث

آلبوم عکس محصول

دیدگاه ها بسته شده است