تیرسان

 

پشتیبانی

تلاش ما همواره بر این است تا بتوانیم پشتیبانی با کیفیتی از محصولات خود را به وسیله ارایه سرویس های اختصاصی جهت جلب رضایت کامل مشتریان فراهم نماییم. خدمات به مشتریان کلید موفقیت تیرسان میباشد به واسطه، مشاوره به مشتریان جهت انتخاب مناسبترین کاربری خودرو، تنظیم درخواستهای ویژه برای سازمانها که به دنبال سفارش تیراژ کاربری خودرو با طراحی خاص مانند طراحی داخلی اختصاصی متناسب با ابزارآلات، دسترسی دربها، نورپردازی و نظیر آن میباشند.